Lễ Khánh Thành Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ Ka Đơn - Đơn Dương

14 July 2014; Huy Lữ - Ban Truyền thông Giáo Hạt Đơn Dương

“Sau gần 5 năm xây dựng hoàn thành với biết bao công sức sự quan tâm từ cộng đồng người Công giáo trong ngoài nước, đến ngày 13/07/2014, thánh đường Giáo Xứ Ka Đơn trực thuộc Giáo Hạt Đơn Dương đã chính thức được thánh hóa cho Chúa bằng buổi lễ cung hiến cùng trọng thể. Toàn bộ chương trình của buổi lễ được lên kế hoạch chi tiết tỉ mỉ từ khâu trang trí, tiếp đón, văn nghệ… quan trọng nhất khâu tổ chức thánh lễ. Tất cả các hoạt động đều được thấm nhuần tinh thần Ki giáo kết hợp với văn hóa bản địa Churu”.

Snapshot on simonhoadalat.com

Full article on simonhoadalat.com

News