Lễ Cung hiến khánh thành Nhà thờ Ka Đơn (Đà Lạt)

22 July 2014; ashui

“Cha Giuse Nguyễn Đức Ngọc - Linh mục Quản xứ Ka Đơn Giáo Klaus Zillich - Đại diện Phân viện Kiến trúc, trường Đại học thuật Berlin cùng đọc bức thư chúc mừng từ Đức Hồng Y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Berlin, CHLB Đức - nơi đã đóng góp rất nhiều công sức cho việc hỗ trợ kinh phí cũng như làm cầu nối đến quỹ Truyền giáo quốc tế Missio tại Aachen, CHLB Đức”.

Snapshot on ashui.com

Full article on ashui.com

News